Umowa z rodzicem, oświadczenie o danych, zgody i upoważnienia, RODO

50,00

Kategoria:

Opis

Wzory wszystkich dokumentów wstępnych, potrzebnych przy przyjęciu dziecka do żłobka. Każdy z nich można dowolnie edytować wedle swoich potrzeb. W pakiecie dostaniesz:

1. Wzór umowy z rodzicem. Umowa zawiera takie punkty jak:

  • przedmiot umowy,
  • czas pracy żłobka,
  • bezpieczeństwo,
  • opłaty,
  • nieobecność i odbiór dziecka,
  • ochrona danych osobowych,
  • rozwiązanie umowy,
  • postanowienia końcowe.

Umowa przetestowana w praktyce, zawiera punkt zabezpieczający organ prowadzący na wypadek zamknięcia placówki w związku z pandemią.

2. Oświadczanie o podaniu danych rodzica/opiekuna prawnego ubiegającego się o przyjęcie dziecka do żłobka/ klubu dziecięcego. Oświadczenie zgodne z nowymi przepisami (Ustawa z dn.17 listopada 2021  o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym). Zawiera wszystkie dane jakie musi podać rodzic i jakie mogą się przydać podczas opieki nad dzieckiem w placówce.

3. RODO. Bezwzględnie wymagany dokument informujący o sposobie przetwarzania danych osobowych dzieci, rodziców/opiekunów prawnych. Wystarczy wpisać w puste pola nazwę swojej placówki i gotowe!

4. Zgody i upoważnienia. Wszystkie zgody i upoważnienia od rodziców/opiekunów prawnych, które musi posiadać organ prowadzący żłobek lub klub dziecięcy.