Statut i Regulamin Żłobka niepublicznego

20,00

Kategoria:

Opis

Statut i Regulamin Żłobka niepublicznego  są niezbędne do otwarcia żłobka. Wystarczy, że dodasz swoją nazwę, adres, logo i oba dokumenty są gotowe! Statut i Regulamin są opracowane niezwykle praktycznie z punktu widzenia dyrektora i zgodnie z ” Ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3″. Są w pełni edytowalne, można zmieniać treść wedle swoich potrzeb.

Statut Żłobka liczy 8 stron i zawiera rozdziały takie jak:

 • postanowienia ogólne, podstawa prawna
 • cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji
 • organy żłobka
 • rekrutacja i skreślenie z listy
 • odpłatność za żłobek
 • udział rodziców/opiekunów prawnych w zajęciach prowadzonych w żłobku

Regulamin liczy 11 stron i zawiera rozdziały takie jak:

 • organizacja pracy żłobka
 • rekrutacja i skreślenie z listy
 • zajęcia dodatkowe
 • procedury przyprowadzania i odbierania dzieci
 • bezpieczeństwo
 • odpłatność za żłobek
 • prawa wychowanków żłobka
 • prawa i obowiązki rodziców/ opiekunów prawnych