Czy żłobek może odmówić przyjęcia dziecka nieszczepionego?

Placówki niepubliczne mają prawo odmówić przyjęcia dziecka nieszczepionego. To organ prowadzący ustala warunki przyjęć dzieci. Organ prowadzący niepubliczną placówkę opieki nad dziećmi ma możliwość ustalenia warunku szczepień dziecka jako kryterium niezbędnego do przyjęcia dziecka do placówki. Ma on prawo do przetwarzania danych o stanie zdrowia w procesie rekrutacji (art. 11ust. 2 i art. 3a, ust.…