W końcu pojawiło się wsparcie dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobków prywatnych, które do tej pory były zdane na łaskę i niełaskę samorządów. Przypomnijmy, że obecnie samorządy nie muszą dotować prywatnych żłobków. Mogą, ale nie muszą. Jak to w życiu bywa, jest wiele jest gmin, które nie wspierają rodziców dzieci “żłobkowych” nawet złotówką. Mała dygresja: a czy to nie przypadkiem dlatego rodzice oddają dzieci od żłobka, by pójść do pracy? A podatek od dochodu trafia do ich gminy? ?

Wracając do tematu…

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku – konkrety.

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku wprowadza ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym. Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania rodzice mogą składać od 1 kwietnia 2022 r.

Wsparcie otrzymają dzieci, które uczęszczają do żłobka i:

  • są to dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • są to pierwsze dzieci z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym.

Dofinansowanie nie przysługuje na dzieci, które będą objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym.

Dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości max 400 zł miesięcznie, nie więcej niż rzeczywista opłata jaką ponosi rodzic (czyli np. jeśli rodzic płaci 300zł, to otrzyma 300zł dofinansowania). Do opłaty jaką ponosi rodzic nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Jeśli rodzic korzysta z innych form dotacji (np. bony żłobkowe, dopłaty z gminy) to również może ubiegać się o dofinansowanie.

Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Od 1 kwietnia 2022 r. rodzice mogą składać wnioski do ZUS o ustalenie prawa do dofinansowania. Wniosek muszą złożyć najpóźniej do końca maja, aby uzyskać wyrównanie dofinansowania za styczeń, luty i marzec (będzie wyrównanie, czyli wypłata za styczeń, luty i marzec nastąpi razem z kwietniową). Dofinansowanie przyznawane będzie bez względu na dochody rodziny. Wnioski do ZUS będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: PUE ZUS, bankowości elektronicznej lub platformy Empatia. Na tych platformach rodzice dowiedzą się czy dofinansowanie zostało im przyznane.

Nowe obowiązki organu prowadzącego żłobek/ klub dziecięcy.

Pieniądze będą przekazywane na rachunek bankowy żłobka.  Dyrektorka żłobka od kwietnia 2022 (co miesiąc, do 5. dnia każdego miesiąca) będzie przekazywać informacje o dzieciach uczęszczających do żłobka do Rejestru Żłobków na platformie Empatia, na której będzie musiała założyć specjalne konto. Konto to ma umożliwić przekazywanie danych dzieci uczęszczających do żłobka do ZUS. Po otrzymaniu dofinansowania będzie zobowiązana do obniżenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku. Za styczeń i luty informację o dzieciach “żłobkowych” trzeba będzie przekazać do 31 marca.

Zobaczymy, jak będzie wyglądała sprawa sprawozdań za ubiegły rok i jak szczegółowo trzeba będzie się rozliczać z pieniędzy wpływających na konto żłobka. Teoretycznie jeśli wszystko załatwiane jest online, ZUS powinien mieć wgląd do wszystkich potrzebnych mu danych, ale coś czuję, że w styczniu przyszłego roku i tak trzeba będzie przeznaczyć 1-2 dni na uzupełnianie tabelek…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *